De Energielening Utrecht

De Energielening Utrecht biedt bedrijven, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere rechtsvormen in de stad Utrecht een lening voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie. De lening bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Voor meer informatie of vragen, neem direct contact met ons op via: T: 085 0600 090 of E: info@energiefondsutrecht.nl.

Rentetarieven

Datum Looptijd Looptijd
  1 t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar
11 dec 2017 1,65% 1,88%

Energielening aanvragen

De Energielening Utrecht

Zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem leveren doorgaans lagere exploitatielasten en een duurzame uitstraling op, maar vragen vaak wél om een aanzienlijke aanvangsinvestering. De Energielening Utrecht is opgezet om deze drempel te verlagen.

Heeft u concrete plannen en een passende offerte van een (installatie)bedrijf? Dan kunt u meteen overgaan tot het aanvragen van de lening ter hoogte van minimaal 
€ 5.000 en maximaal € 50.000. 

Rentetarieven
Onderstaande rentetarieven zijn marktconform en bepaald op basis van de berekening die het SVn elke week maakt. De SVn berekent haar rente op basis van de top 25 kredietverstrekkers. Het Energiefonds Utrecht biedt haar klanten een extra voordeel door 75% van het rentetarief van SVn te berekenen. 

Rentetarieven

Datum Looptijd Looptijd
  1 t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar
11 dec 2017 1,65% 1,88%

Voorwaarden

Voor de Energielening Utrecht gelden de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een investering binnen een organisatie in de stad Utrecht 
 • De organisatie die investeert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De te gebruiken technologie komt voor op de laatst gepubliceerde:
 • Voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing, dan op bovenstaande publicaties, dient een separaat akkoord te worden verleend 
 • De Energielening ligt tussen de € 5.000 - € 50.000
 • De Energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar 
 • Het betreft een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente en aflossing via incasso

Grotere financieringen?
De Energielening Utrecht is een product van het Energiefonds Utrecht. Voor financieringen, garantstellingen en participaties groter dan € 50.000 verwijzen we u naar het Energiefonds Utrecht.

Rekenvoorbeeld

Hoofdsom Looptijd Afsluitkosten Rente Rente + aflossing*
  per maand per jaar totale looptijd
€ 25.000 5 jaar € 0 1,65% € 434 € 5.213 € 26.063
€ 25.000 10 jaar € 0 1,88% € 229 € 2.744 € 27.443


* afgeronde bedragen

Energielening aanvragen

U vraagt de Energielening Utrecht aan via het digitale aanvraagformulier. Een recente offerte dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Energielening aanvragen

In onderstaand aanvraagformulier vult u uw algemene gegevens en enkele projectdetails in en voegt de offerte van het door u gekozen installatiebedrijf toe. Binnen enkele werkdagen beoordelen wij uw aanvraag en sturen u bij positieve uitkomst direct een financieringsovereenkomst ter ondertekening toe. Wanneer de opdracht door het installatiebureau is uitgevoerd stuurt u ons: 

- de betaalbewijzen van de aanbetalingen aan het installatiebedrijf; en
- de eindnota van het installatiebedrijf.

Wij maken vervolgens het leenbedrag binnen vijf werkdagen aan u over. 

Overige bepalingen:

 • Voor het afsluiten van de financiering berekenen wij geen afsluitkosten. 
 • De eerste incasso vindt plaats op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de lening is uitgekeerd.
 • Indien noodzakelijk geacht vragen wij aanvullende informatie bij u op.
 • Een toetsing van de kredietwaardigheid van uw organisatie kan tot de procedure behoren.

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Installatie

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte:

Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:
Bedrag mag maximaal 75% van totale omvang bedragen

Dit veld is verplicht! annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,65% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,65% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,65% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,65% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,65% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88% annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88%. annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88%. annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88%. annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 1,88%.

Dit veld is verplicht!

Downloads

Hieronder treft u relevante downloads en links aan betreffende de Energielening Utrecht

Wie zijn wij

De Energielening Utrecht is een product van het Energiefonds Utrecht; een maatschappelijk fonds, geïnitieerd door de gemeente Utrecht. Het Energiefonds Utrecht heeft als voornaamste doel de energietransitie van bedrijven en andere organisaties in de stad Utrecht te versnellen.

Energiefonds Utrecht

Het Energiefonds Utrecht is een maatschappelijk fonds, geïnitieerd door de gemeente Utrecht. Het heeft als voornaamste doel de energietransitie van bedrijven en andere organisaties in de stad Utrecht te versnellen. Het fonds biedt financieringen, garantstellingen en participaties aan ten behoeve van projecten die haalbaar, maar moeilijk financierbaar, zijn. Het fonds zelf is een kleine organisatie en werkt met korte en heldere lijnen.

Contact

Voor meer informatie over het Energiefonds Utrecht kijkt u op onze website.

Heeft u vragen over de Energielening Utrecht of het Energiefonds Utrecht? Neemt u dan contact met ons op.

Het Energiefonds Utrecht
Postbus 24022
3502 MA Utrecht
T 085 0600 090
E info@energiefondsutrecht.nl

logo Website gemaakt door: Ediso| Disclaimer